Výběr volného termínu


Před zahájením rezervace, věnujte pozornost níže uvedenému textu.

Online rezervace lze provést nejpozději 7 dnu před požadovaným datem a na minimální dobu ubytování 7 nocí s příjezdem v sobotu. Jiné požadavky jsou možné po dohodě na min. 5 noci a pouze mimo zimní sezónu. Maximální počet ubytovaných osob v apartmánu je 10+2 dětské postýlky (přistýlky) pro děti do 3 let.

V ceně za nadstandardně vybavené ubytování je zahrnuto ložní vybavení s povlečením, toaletní vybavení, spotřeba vody a elektrické energie, připojení pomocí wifi sítě k internetu, satelitní televize, povolení pro vjezd a parkování vozidel, závěrečný úklid.

V ceně není zahrnuta vratná kauce 4.000 Kč, pojištění osob.

Po odeslání Vaší rezervace a zaplacení zálohy obdržíte do 24 hod smlouvu o pronájmu s potvrzeným termínem rezervace, ubytovací řád, všeobecné podmínky pronájmu a k vyplnění seznam ubytovaných osob za účelem úhrady ubytovacího poplatku obci, který máte zahrnut v ceně. Dále obdržíte k podpisu souhlas se zpracováním osobních údajů, který je potřeba potvrdit při zadávání rezervace. Online platby pro nás zajišťuje platební brána pays.cz a to buď platební kartou nebo QR platbou. Po dokončení platby budete přesměrování zpět. Platba je potvrzena okamžitě, a tak budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Storno poplatky – plná náhrada za rezervaci, pokud do data příjezdu zbývá alespoň 14 dní. Žádná náhrada za rezervace zrušené 14 a méně dní před datem příjezdu.

Beachten Sie vor der Buchung den unten stehenden Text.

Online-Buchungen sind bis spätestens 7 Tage vor dem gewünschten Termin und für einen Mindestaufenthalt von 7 Nächten mit Anreise am Samstag möglich. Andere Anforderungen sind nach Vereinbarung möglich für min. 5 Nächte und nur außerhalb der Wintersaison. Die maximale Personenzahl in der Wohnung beträgt 10 + 2 Babybetten (Zustellbetten) für Kinder unter 3 Jahren.

Der Preis für eine überdurchschnittliche Unterkunft beinhaltet Bettwäsche mit Bettwäsche, Toilettenartikel, Wasser- und Stromverbrauch, WLAN-Internetverbindung, Sat-TV, Einfahrts- und Parkausweise, Endreinigung.

Der Preis beinhaltet keine rückzahlbare Kaution von 4.000 CZK oder 150 €, Personenversicherung.

Nach Absenden Ihrer Reservierung und Zahlung der Anzahlung erhalten Sie einen Mietvertrag mit bestätigtem Reservierungsdatum, Unterkunftsordnung, allgemeinen Mietbedingungen und eine Liste der untergebrachten Personen zur Zahlung der im Preis inbegriffenen Unterkunftsgebühr an die Gemeinde. Sie erhalten auch eine Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Unterschrift, die bei der Buchungseingabe bestätigt werden muss. Online-Zahlungen werden für uns über das Zahlungsgateway pays.cz bereitgestellt, entweder per Kreditkarte oder QR-Zahlung. Nach Abschluss der Zahlung werden Sie zurückgeleitet. Die Zahlung wird sofort bestätigt, so dass wir die Bestellung unverzüglich weiter ausführen werden.

Stornogebühren – volle Rückerstattung der Reservierung, wenn mindestens 14 Tage bis zum Ankunftsdatum verbleiben. Keine Rückerstattung für Buchungen, die 14 oder weniger Tage vor dem Ankunftsdatum storniert werden.

Przed dokonaniem rezerwacji zwróć uwagę na poniższy tekst.

Rezerwacji online można dokonać nie później niż 7 dni przed wymaganym terminem i na minimum 7 nocy z przyjazdem w sobotę. Inne wymagania możliwe po uzgodnieniu na min. 5 nocy i tylko poza sezonem zimowym. Maksymalna ilość osób przebywających w apartamencie to 10 + 2 łóżeczka (dostawki) dla dzieci do 3 lat.

Cena zakwaterowania o podwyższonym standardzie obejmuje pościel z pościelą, przybory toaletowe, zużycie wody i prądu, bezprzewodowy dostęp do Internetu, telewizję satelitarną, pozwolenia na wjazd i parkowanie, sprzątanie końcowe.

Cena nie obejmuje kaucji zwrotnej w wysokości 4000 CZK lub 150 €, ubezpieczenia osobowego.

Po wysłaniu rezerwacji i wpłaceniu kaucji otrzymasz umowę najmu z potwierdzonym terminem rezerwacji, regulaminem zakwaterowania, ogólnymi warunkami najmu oraz listą osób zakwaterowanych do uiszczenia opłaty za nocleg do gminy, która jest wliczona w cenę. Otrzymasz również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu podpisania, którą należy potwierdzić przy wejściu do rezerwacji. Płatności online są dla nas dostarczane przez bramkę płatniczą pays.cz, za pomocą karty kredytowej lub płatności QR. Po dokonaniu płatności zostaniesz przekierowany z powrotem. Płatność jest natychmiast potwierdzana, więc bezzwłocznie będziemy kontynuować realizację zamówienia.

Opłaty anulacyjne – pełny zwrot kosztów za rezerwację, jeśli do dnia przyjazdu pozostało co najmniej 14 dni. Brak zwrotu pieniędzy za rezerwacje anulowane 14 lub mniej dni przed datą przyjazdu.

Before booking, pay attention to the text below.

Online bookings can be made no later than 7 days before the required date and for a minimum stay of 7 nights with arrival on Saturday. Other requirements are possible by agreement for min. 5 nights and only out of winter season. The maximum number of people staying in the apartment is 10 + 2 cots (extra beds) for children under 3 years.

The price for above-standard equipped accommodation includes bedding with bed linen, toiletries, water and electricity consumption, Wi-Fi connection, satellite TV, permission for entering and parking your car, final cleaning.

The price does not include a refundable deposit of 4.000 Kč or 150 €, personal insurance.

After sending your reservation and paying the deposit, you will receive a rental agreement within 24 hours with a confirmed reservation date, accommodation rules, general rental conditions and a list of accommodated people (needs to be filled) for paying the accommodation fee to the municipality, which is included in the price. You will also receive consent to the processing of personal data for signing, which must be confirmed when you are making the reservation. Online payments are provided by the pays.cz payment gateway, either by credit card or QR payment. After completing the payment, you will be redirected back. Payment is confirmed immediately, so we will continue to execute the order without delay.

Cancellation fee – full refund for bookings canceled if at least 14 days remain until the date of arrival. No refund for bookings canceled 14 or fewer days before the date of arrival.