Výběr volného termínu


Před zahájením rezervace, věnujte pozornost níže uvedenému textu.

Online rezervace lze provést nejpozději 2 dny před požadovaným datem a na minimální dobu ubytování 3 nocí. V hlavní sezónu (od vánoc do velikonoc) je minimální doba ubytování 5 nocí. Maximální počet ubytovaných osob v apartmánu je 10+2 dětské postýlky (přistýlky) pro děti do 3 let.

V ceně za nadstandardně vybavené ubytování je zahrnuto ložní vybavení s povlečením, toaletní vybavení, spotřeba vody a elektrické energie, připojení pomocí wifi sítě k internetu, satelitní televize, povolení pro vjezd a parkování vozidel, závěrečný úklid.

V ceně není zahrnuta vratná kauce 4.000 Kč, pojištění osob.

Po odeslání Vaší rezervace a zaplacení zálohy obdržíte do 24 hod smlouvu o pronájmu s potvrzeným termínem rezervace, ubytovací řád, všeobecné podmínky pronájmu a k vyplnění seznam ubytovaných osob za účelem úhrady ubytovacího poplatku obci, který máte zahrnut v ceně. Dále obdržíte k podpisu souhlas se zpracováním osobních údajů, který je potřeba potvrdit při zadávání rezervace. Online platby pro nás zajišťuje platební brána pays.cz a to buď platební kartou nebo QR platbou. Po dokončení platby budete přesměrování zpět. Platba je potvrzena okamžitě, a tak budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Storno poplatky – plná náhrada za rezervaci, pokud do data příjezdu zbývá alespoň 14 dní. Poloviční náhrada za rezervace zrušené alespoň 7 dní před datem příjezdu. Žádná náhrada za rezervace zrušené 7 a méně dní před datem příjezdu.

Ceník 2021/2022

Before booking, pay attention to the text below.

Online bookings can be made no later than 2 days before the required date and for a minimum stay of 3 nights. In the main season (from Christmas to Easter) the minimum lenght of stay is 5 nights. The maximum number of people staying in the apartment is 10+2 cots (extra beds) for children under 3 years.

The price for above-standard equipped accommodation includes bedding with bed linen, toiletries, water and electricity consumption, Wi-Fi connection, satellite TV, permission for entering and parking your car, final cleaning.

The price does not include a refundable deposit of 4.000 Kč, personal insurance.

After sending your reservation and paying the deposit, you will receive a rental agreement within 24 hours with a confirmed reservation date, accommodation rules, general rental conditions and a list of accommodated people (needs to be filled) for paying the accommodation fee to the municipality, which is included in the price. You will also receive consent to the processing of personal data for signing, which must be confirmed when you are making the reservation. Online payments are provided by the pays.cz payment gateway, either by credit card or QR payment. After completing the payment, you will be redirected back. Payment is confirmed immediately, so we will continue to execute the order without delay.

Cancellation fee – full refund for bookings canceled if at least 14 days remain until the date of arrival. Half refund for bookings canceled at least 7 days before the date of arrival. No refund for bookings canceled 7 or fewer days before the date of arrival.

Price list 2021/2022