Ubytování v národním parku

Ubytování 1100 m.n.m v Krkonošském národním parku na sjezdovce, v čisté a nedotčené přírodě s nejčistším vzduchem v ČR. Horními Mísečkami prochází horská silnice z Dolních Štěpanic k Vrbatově boudě. Končí zde též naučná stezka Prameny Labe. Středisko Horní Mísečky se rozkládá severně od obce Vítkovice, západně od Špindlerova Mlýna. Konečná stanice lanovky na Medvědín je nejenom výchozím místem turistických tras, ale poskytují i překrásné pohledy na hřebeny Krkonoš včetně pohledu na nejvyšší horu České republiky – Sněžku (1602 m). Lanová dráha na Medvědín umožňuje přepravu horských kol, jedinečné místo pro cyklistické a turistické trasy po hřebenech Krkonoš až k prameni Labe. Krásné pohledy ze Zlatého návrší přes hřebeny na Sněžku na jedné straně a na Český ráj na straně druhé. Krkonoše jsou nejvyšším pohořím nejen České republiky, ale i střední Evropy severně od Alp. Navzdory malé rozloze a nízké nadmořské výšce oplývají mimořádnou pestrostí krajiny, flóry a fauny, která zdaleka přesahuje přírodní rozmanitost okolních evropských středohor. Vděčí za to výjimečné zeměpisné poloze uprostřed Evropy, kde se v dávné i nedávné minulosti odehrály události, formující vývoj středoevropské přírody a krajiny.

V Krkonoších má pěší turistika již dlouholetou tradici. Při pohybu v KRNAP je třeba mít na paměti především ustanovení návštěvního řádu, které zakazuje na území I. zóny Krkonošského národního parku vstupovat mimo turisticky značené cesty a v zimním období také mimo tyčové značení. V Krkonoších je cca 700 km turisticky značených tras. Tyto trasy vedou všemi zónami, rozmanitým terénem s různou náročností. V zimním období jsou některé z nich uzavřeny. V orientaci návštěvníkům hor pomohou nejrůznější tištěné průvodce, popř. pracovníci informačních center. V celém pohoří je tzv. pásové značení ve čtyřech základních barvách – červené, modré, žluté, zelené. Zimním turistům (ať pěším či lyžařům) pro lepší orientaci slouží tyčové značení doplněné o „němé“ plechové značky.

  • Ubytování 1100 m.n.m s nejčistším vzduchem v ČR.
  • V samém srdci Krkonošského národního parku.
  • Možnost využití asi 700 km turisticky značených tras
  • K prameni Labe přes Zlaté návrší kolem Labské boudy – 6km
  • Na vrchol Sněžky podél Bílého Labe okolo Luční boudy – 15km.
  • Při pohybu v Krkonošském národním parku je třeba dodržovat pravidla návštěvního řádu.